top of page
Ford model 1949

Ford model 1949

Into the future-post and communican

Into the future-post and communican

Open display of variety of telephone

Open display of variety of telephone

Magnifying glass showing a stamp

Magnifying glass showing a stamp

Semi transparent panels

Semi transparent panels

The audio visual show

The audio visual show

Interactive posts

Interactive posts

Giant stamp album

Giant stamp album

מוזיאון הבולאות

תל אביב, 1998

המוזיאון עוסק בתולדות הדואר בארץ-ישראל, על רקע התמורות ההיסטוריות, החברתיות והמדיניות שידע האזור. התצוגה משלבת מרכיבים המתייחסים לנושא הדואר בכלל ולדואר בארץ-ישראל בפרט, בעזרת אמצעי המחשה חדישים ודינמיים, מולטימדיה ומערכות אינטראקטיביות. המבנה האדריכלי של המוזיאון מחלק באופן טבעי את התצוגה למדוריה השונים:

הפרק הפותח מתמקד בתולדות הדואר בארצנו מאמצע המאה ה-19 ועד להקמת מדינת ישראל. לצד מעטפות ומכתבים, תצלומים וכרזות, מוצגים תיבות דואר ומכשירי טלפון שונים ומגוונים מימים עברו, וכן מכונית משנת 1949, אשר כמותה שימשו את דואר ישראל בראשית דרכו.

עמדות ממוחשבות מאפשרות למבקר לסקור אוסף מקיף של בולים בעזרת זכוכית מגדלת; אם מצא המבקר עניין מיוחד בבול כלשהו, תופיע בלחיצת כפתור סדרת מסכים, העוסקים בבול עצמו ובבולים נוספים באותו נושא.

בין המוצגים האחרים - "אלבום בולים" מוגדל, פתוח לרווחה, המציג מבחר בולים על פי חלוקה כרונולוגית, דרכם ניתן ללמוד על סגנונות העיצוב ועל נושאי הבולים, שהשתנו לאורך שנות קיומה של המדינה.

לרשות המבקרים עומדים אגף לתצוגת בולים, אוספים נדירים, חדר הרצאות, ספרייה וסדנת יצירה לילדים ע"ש 

bottom of page